Nauka języka włoskiego

Oferuję naukę języka włoskiego w formie lekcji indywidualnych oraz kursów dla firm.Oferta indywidualna jest w całości dopasowywana do potrzeb Klienta.

Kurs nauki przewiduje trzymiesięczny okres trwania (12 tygodni) w ilości 2 x 45 minut tygodniowo z możliwością przedłużenia oferty odpowiednio na kolejne trzymiesięczne etapy. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają praktyczną umiejętność podstawowych kontaktów z włoskojęzycznym otoczeniem.

Ponadto dla osób bardziej zaawansowanych oferuję kursy na wyższych poziomach nauczania. Pozwalają one na zdobycie umiejętności praktycznej i swobodnej komunikacji w języku włoskim.

Reklamy